0
توسط
ارسال شده

رابطه بین بازی های رومیزی و زوال عقل

اندازه گیری اولیه نتیجه خطر ابتلا به زوال عقل در طول 20 سال پیگیری تحقیقات زیادی در رابطه با بازی های روی میز و خطر ابتلا به زوال عقل انجام شده است که در این زمینه میتوان به مطالعات کوهورت اشاره [...]

0
توسط
ارسال شده

Board Game

بازی های رومیزی چیست؟ امروزه که افراد زیادی برای گذراندن اوقات خود، به موبایل های خود چسبیده اند و مانند گذشته روابط چهره به چهره، خیلی کمتر شده است. کافه بازی های رومیزی برای پررنگ تر شدن تعاملا [...]

نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما موجب دلگرمی مجموعه بردلند می شود

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید