Roll and Move Games

 در دسته بندی بازی ها

Roll and Move Games بازی های رول و حرکت

این بازی ها که از دسته بازی های کلاسیک می باشد شامل تاس یا کارتهای بازی برای تعیین تعداد فضاهای ممکن است. بازیکنان ممکن است از یک نقطه شروع به یک نقطه پایان یا حرکت به سوی کنترل منابع، مسابقه دهند. در هر صورت، آنچه که مهم است نقش بازیکنان و میزان شانس آنها در تاس انداختن است.

اکثریت بازی های کلاسیک در سال های اخیر از راه نفوذ زیادی برخوردار بوده اند و به دلیل موفقیت نقش بسیار بزرگتری نسبت به بازی های استراتژیک دارند.

چه کسانی دوست دارند رول و حرکت بازی کنند؟

 • برای بچه هایی که می توانند با وابستگی سنگین به شانس بدین معنی که آنها همیشه فرصتی برای برنده شدن بدون بزرگسالان را دارند مورد استقبال قرار گیرد.
 • برای بزرگسالانی که این بازی ها را از دوران کودکی به خاطر دارند می تواند مناسب باشد.
 • برای کسانی که تازه میخواهند بازی های رومیزی را تجربه کنند میتواند شروع خوبی باشد.

انواع بازی های رول و حرکت

 • Monopoly
 • The Game of Life
 • Clue
 • Candyland
 • Sorry
 • Camel up
 • The Magic Labyrinth
 • Xia
 • Legends of a Drift System
 • Zombies
 • Talisman
نوشته های توصیه شده

Leave a Comment

نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما موجب دلگرمی مجموعه بردلند می شود

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

بازی جایگذاری کارگر